Välkommen till Kliniska Cancerstudier

Denna webbplats är till för att patienter och doktorer lättare skall kunna finna forskningsstudier om Lungcancer och Lungcancer-relaterade sjukdomar samt Mesotheliom.

Den här webben är nystartad som ett försök och har som uppgift att innehålla information om forskningsstudier, oavsett om det är studier som är initierade av läkemedelsbolag eller lokala studier inom kliniken. Målsättningen är att alla aktiva officiella studier ska beskrivas här.

Vi hoppas framöver kunna utöka informationen med mer information om andra tumörtypers klinska studier. Informationen kommer att uppdateras minst kvartalsvis.